เจาะลึกทำงานกับ Gen X อย่างไรให้ปังที่สุด!

ในหลายองค์กร Gen X นั้นถือว่าเป็นเป็นกลุ่มที่อาวุโสที่สุดภายในองค์กร เพราะคนกลุ่มนี้คือกลุ่มที่เกิดในปี พ.ศ 2508-2522 หรืออายุ 44-58 ปีนั่นเองค่ะ ซึ่งคน Gen X นั้นถือเป็นความผสมผสานระหว่าง Baby Boomers กับ Gen Y พวกเขาจะมีความคิดที่เปิดกว้างต่อการเปลี่ยนแปลง เพราะเขาได้อยู่ในยุคที่เทคโนโลยีได้ริเริ่มเข้ามาในสังคมของเรานั่นเองค่ะ

แองจี้จึงอยากพาทุกท่านมาร่วมทำความรู้จักกับ อีกหนึ่ง Generations ของพนักงานในองค์กร ซึ่งวันนี้ก็คือ Gen X นั่นเองค่ะ เพื่อที่เราจะสามารถเข้าใจ และชี้นำการทำงานของเขาให้เกิดประโยชน์ต่อองค์กรของเราที่สุดกันค่ะ

Gen X นั้นโดดเด่นในด้านใด?
✅ มีความเชื่อมั่นในตัวเอง
✅ เป็นผู้ประสานความคิดระหว่างเจน Baby Boomer และ Gen Y
✅ มีทักษะการสื่อสารที่แข็งแกร่ง

Gen X ต้องการอะไรจากการทำงาน?
💡เพื่อนร่วมงานที่เชื่อใจได้
💡โอกาสในการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นภายในองค์กร
💡 การเป็นที่รู้จักในองค์กร หรือสายงาน
💡 อิสระในการตัดสินใจ

เราจะสร้างแรงจูงใจให้กับ Gen X ได้อย่างไร?
🔥 สนับสนุนความสามารถในการคิดวิเคราะห์ของพวกเขาด้วยการให้งาน หรือความรับผิดชอบที่เกี่ยวข้อง
🔥 ให้เครดิตในเรื่องความคิด ไอเดีย หรือการทำงานของพวกเขาอยู่เสมอ
🔥 ให้พวกเขารับผิดชอบงานหรือหน้าที่ที่มีความหมาย หรือสำคัญเพื่อให้เขารู้สึกมีคุณค่าและได้รับความไว้วางใจจากองค์กร

เราจะทำให้เขาจงรักภักดีต่อองค์กรได้อย่างไร?
🌱 ในการสอนงาน หรือทักษะใหม่ๆ ให้พวกเขาได้ลองทำจริง และเป็นอย่างให้พวกเขา
🌱 เสนอโปรเจ็คสำคัญ/ ระดับสูงให้พวกเขาเป็นครั้งคราวเพื่อเปิดโอกาสให้พวกเขาแสดงฝีมือในระดับที่สูงขึ้น
🌱 หลีกเลี่ยงการเข้าไปจู้จี้จุกจิกในการทำงานของพวกเขา ปล่อยให้พวกเขาได้มีอิสระในการตัดสินใจและลงมือทำ

สำหรับ Gen X แล้วการทำงานร่วมกับคนที่หลากหลาย หรือสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลง ถือเป็นสนามรบของพวกเขาเลยทีเดียวค่ะ แน่นอนว่าเรื่องเทคโนโลยีหรือเอไอยุคใหม่ต่างๆ พวกเขาอาจจะตามได้ไม่ทัน หรือไม่เชี่ยวชาญนัก แต่ความสามารถที่ปรับตัวของพวกเขาทำให้พวกเขาเป็นที่ต้องการในหลายๆองค์กรค่ะ อีกทั้ง Gen X ยังมีความสามารถในการสื่อสารเป็นอย่างมาก จึงเหมาะที่จะให้พวกเขาช่วยเชื่อมความสัมพันธ์หรือการทำงานระหว่างพนักงานในองค์กร
เมื่อเราเข้าใจถึงตัวตนและความคิดของพนักงานที่แตกต่างกัน เมื่อนั้นเราก็จะสามารถบริหารเขาได้อย่างมีประสิทธิภาพค่ะ

#HRSolutionsByAngie

Shopping Cart