3 ข้อควรระวัง เมื่อนำ AI มาใช้ในงาน HR

จากหลายโพสที่ผ่านมา แองจี้ได้เกริ่นถึงประโยชน์ของการใช้ AI เข้ามาประกอบในงาน HR แต่แองจี้อยากให้ทุกท่านไม่มองข้ามข้อควรระวัง หรือขีดจำกัดในการใช้ AI กันนะคะ แน่นอนว่า AI เข้ามาทำให้เราสะดวกขึ้น รวดเร็วขึ้น ทำงานง่ายมากขึ้น แต่ในปัจจุบันนั้น AI เวอร์ชั่นล่าสุดก็ยังสามารถพบข้อบกพร่องต่างๆ ได้

HR ที่รู้จักนำ AI เข้ามามีส่วนร่วมในการทำงานถือเป็น HR ที่ก้าวทันตามยุค และเทคโนโลยี
แต่… HR ที่ใช้ AI ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และรู้จักข้อจำกัดของมัน คือ HR มือฉมังค์ขององค์กรค่ะ

ว่าแล้วเรามาพูดถึง 3 ข้อที่ควรระวังในการใช้ AI ในงาน HR กันดีกว่าค่ะ

1. AI มีขีดจำกัดในการทำงาน
เป็นเรื่องจริงที่ AI ทำงานได้เร็ว หาข้อมูลได้เยอะ วิเคราะห์จากข้อมูลได้ดี แต่ AI ไม่ใช่มนุษย์ค่ะ AI ไม่มีความรู้สึก ความเข้าใจ ความเห็นอกเห็นใจแบบมนุษย์ ทำให้หลายครั้งผลจากการใช้ AI นั้นผิดพลาดได้ เช่น การคัดเลือกผู้สมัครงาน หากเราเขียนคุณสมบัติเยอะเกินไป ละเอียดเกินไป AI อาจจะตัดผู้สมัครที่มีคุณสมบัติเหมาะสมออกไป เพราะขาดไม่กี่ทักษะที่ไม่สำคัญกับการทำงาน หรือในกรณีที่ผู้สมัครบางคนว่างงานจากการรับราชการทหาร หรือตั้งครรค AI ก็ไม่อาจจะเข้าใจช่องว่างเวลาตรงนั้นได้

2. คำนึงไว้เสมอว่า ข้อมูลทุกอย่างอยู่บนโลกออนไลน์
เมื่อองค์กรเริ่มนำ AI เข้ามาใช้กันมากขึ้น แน่นอนว่าข้อมูลที่ AI ได้รับก็ย่อมมีมากเช่นกัน และ AI ก็คือเครื่องมือชนิดหนึ่งบนโลกออนไลน์ที่มีความเสี่ยงด้านความเป็นส่วนตัว ความปลอดภัยทางไซเบอร์ ฉะนั้นหากองค์กรนำ AI เข้ามาใช้จะต้องกำหนดแนวทางความปลอดภัยทางไซเบอร์ที่แข็งแกร่งเพื่อสร้างความสบายใจ และไว้ใจให้แก่พนักงานค่ะ

3. อย่าหลงระเริงไปกับคำว่า “AI ทำได้ทุกอย่าง”
AI ช่วยเพิ่มความสะดวก ความรวดเร็วได้จริง แต่ AI ทำไม่ได้ทุกอย่างค่ะ ไม่มีองค์กรใดสามารถขับเคลื่อนด้วย AI 100% เราจำเป็นต้องมี ’พนักงาน‘ ที่มีความรู้ ความสามารถในการใช้งาน AI และวิเคราะห์ ตัดสินใจแบบมนุษย์มาทำงานร่วมกัน เพราะท้ายที่สุดแล้วงาน HR ก็คืองานที่ทำกับมนุษย์ค่ะ เราจึงต้องมีมนุษย์อยู่ในกระบวนการคิดวิเคราะห์ด้วยเช่นกัน

การใช้ AI ในงาน HR สามารถเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลในหลายๆ ด้าน อย่างไรก็ตาม การใช้งาน AI ต้องทำด้วยความรอบคอบและมีความรับผิดชอบ เพื่อให้แน่ใจว่าทุกขั้นตอนเป็นไปอย่างเป็นธรรม มีความโปร่งใส และไม่ละเมิดสิทธิส่วนบุคคลของพนักงานค่ะ นอกจากนี้ องค์กรควรมีการฝึกอบรม และการสื่อสารที่ดีกับพนักงานเกี่ยวกับการใช้ AI ใน HR ก็เป็นสิ่งสำคัญ เพื่อให้ทุกคนในองค์กรเข้าใจและเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการนี้

ท้ายที่สุด การใช้ AI ใน HR ควรมีเป้าหมายเพื่อเสริมสร้างและสนับสนุนบุคลากรในองค์กร ไม่ใช่แทนที่พวกเขา ด้วยการใช้ AI อย่างมีความรับผิดชอบ องค์กรสามารถสร้างสภาพแวดล้อมการทำงานที่ดีขึ้น และขับเคลื่อนองค์กรไปสู่ความสำเร็จอย่างยั่งยืนได้

ขอให้วันนี้เป็นวันที่ดีของทุกท่านค่ะ

#HRSolutionsByAngie

Shopping Cart