Shopping Cart

No products in the cart.

พลาดไม่ได้! ‘ทักษะ Coaching’ เครื่องมือลับประจำตัว HR เงินเดือนหกหลัก

แบ่งปันเพื่อนๆ หรือ แชร์เก็บไว้ดูเอง

สำหรับชาว HR ทักษะ Coaching ไม่ใช่แค่ทักษะทั่วไป แต่มันคือพื้นฐานในการบริหารบุคลากรให้ก้าวสู่ยุคแห่งการเปลี่ยนแปลงที่ HR ทุกคนต้องมี เพื่อยกระดับการทำงานและสร้างผลกระทบที่ยั่งยืนในองค์กร

ไม่ว่าเราจะต้องการพัฒนาทีมงาน สร้างแรงจูงใจ หรือปรับปรุงวัฒนธรรมองค์กร การโค้ชชิ่งคือคำตอบที่ ’ครบเครื่อง‘ ที่สุดค่ะ

หากถามว่าทำไมทักษะ Coaching สำคัญสำหรับ HR นี่คือคำตอบ👇🏻
1️⃣ พัฒนาทักษะผู้อื่น
ช่วยให้ HR สามารถระบุและเสริมสร้างความสามารถของพนักงาน ทำให้ทีมงานมีประสิทธิภาพและศักยภาพที่สูงขึ้น ส่งผลให้ผลประกอบการขององค์กรเติบโตขึ้น
2️⃣ สร้างแรงจูงใจและการมีส่วนร่วม
ช่วยสร้างบรรยากาศการทำงานที่ดีและกระตุ้นให้พนักงานมีส่วนร่วมกับองค์กรมากขึ้น ลดอัตราการลาออกและเพิ่มความพึงพอใจในการทำงานให้กับพนักงานของเรา
3️⃣ ปรับปรุงการสื่อสาร
พัฒนาทักษะการสื่อสารให้ชัดเจนและมีประสิทธิภาพ สร้างความเข้าใจและความไว้วางใจระหว่าง HR และพนักงาน ซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญในการสร้างความสัมพันธ์ที่ดี
4️⃣ การแก้ไขปัญหาและการตัดสินใจ
HR ที่ดีช่วยพนักงานมองเห็นปัญหาและหาทางแก้ไขได้อย่างมีระบบ ทำให้กระบวนการตัดสินใจในองค์กรมีความแม่นยำและมีประสิทธิภาพมากขึ้น
5️⃣ การพัฒนาผู้นำ
การ Coaching พัฒนาผู้นำในองค์กร ซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญในการเติบโตและความยั่งยืนของธุรกิจ
6️⃣ สร้างวัฒนธรรมองค์กรที่ดี
ช่วยสร้างวัฒนธรรมการเรียนรู้และการพัฒนาในองค์กร ส่งผลดีต่อความสุขและความเป็นอยู่ที่ดีของพนักงานในระยะยาว

การเป็น HR ที่มีทักษะ Coaching ไม่เพียงแต่ช่วยยกระดับความสามารถของตัว HR เอง แต่ยังสร้างผลกระทบที่ยิ่งใหญ่ต่อพนักงานและองค์กรในทุกด้าน ฉะนั้นหากพูดว่า ”เป็นทักษะที่พลาดไม่ได้“ ก็ไม่เกินจริงแม้แต่น้อยค่ะ

แบ่งปันเพื่อนๆ หรือ แชร์เก็บไว้ดูเอง

Leave a Reply