Shopping Cart

No products in the cart.

มัดรวม! 11 เหตุผลมัดใจพนักงาน Talent ให้อยู่หมัด

แบ่งปันเพื่อนๆ หรือ แชร์เก็บไว้ดูเอง

พนักงานคือกระจกสะท้อนว่าองค์กรของเรานั้น มีประสิทธิภาพแค่ไหน?

ยิ่งภายในองค์กรมีพนักงานที่เก่ง มี Mindset ที่ดี รวบรวม Talent ไว้ได้อย่างล้นหลาม นั่นแปลว่าองค์กรนั้นประสบความสำเร็จเรื่องการบริหารบุคลากรเป็นอย่างมากค่ะ แต่แน่นอนว่า Talent ล้วนเป็นที่ต้องการของทุกองค์กร ฉะนั้นองค์กรจึงต้องเรียนรู้ที่จะมัดใจ และรักษาพนักงานเหล่านี้ไว้ให้ได้

จากประสบการณ์ และผลสำรวจของเหล่า HR และพนักงาน สิ่งที่ Talent ให้ความสำคัญและสนใจเป็นลำดับต้นๆ คือ เรื่องการจ่ายค่าจ้างที่สมเหตุสมผล และความก้าวหน้าในสายงานค่ะ แต่ไม่ใช่ว่าจะมีเพียง 2 ปัจจัยนี้เท่านั้น ซึ่งวันนี้แองจี้รวบรวมมาให้จุใจถึง 11 ข้อ เพื่อให้เพื่อนๆ HR แต่ละท่านสามารถนำไปปรับใช้กับนโยบายขององค์กรของท่านกันได้ค่ะ

1. สวัสดิการ และแรงจูงใจที่ดี
2. ค่าจ้างที่สมเหตุสมผล
3. มีการสอนงาน ให้ความรู้ในสายงานอยู่เสมอ
4. ได้รับความเคารพ เป็นที่จดจำ และรู้สึกมีคุณค่าต่อองค์กร
5. ได้รับแรงบันดาลใจให้พัฒนาตัวเองอยู่เสมอ
6. เชื่อมั่น และมีเป้าหมายเดียวกันกับองค์กร
7. สภาพแวดล้อมการทำงานที่ดี
8. งานที่ได้รับมีความท้าทาย และน่าตื่นเต้น
9. มีความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างเพื่อนร่วมงาน และหัวหน้างาน
10. การทำงานมี Work-Life Balance
11. มีโอกาสในการเติบโตในสายงาน และพัฒนาตัวเอง

อย่างที่แองจี้ได้เกริ่นไปข้างต้นนะคะว่า “พนักงานคือกระจกสะท้อนองค์กร” และ Talent คือกำลังสำคัญที่หล่อเลี้ยงองค์กรให้เติบโตค่ะ ฉะนั้นมารักษา Talent ภายในองค์กรของเราไปด้วยกันนะคะ

แบ่งปันเพื่อนๆ หรือ แชร์เก็บไว้ดูเอง

Leave a Reply