Shopping Cart

No products in the cart.

สวัสดิการและสิทธิประโยชน์แตกต่างกันอย่างไร?

แบ่งปันเพื่อนๆ หรือ แชร์เก็บไว้ดูเอง

💬 คนรุ่นใหม่เลือกองค์กรที่ให้เงินเดือนระดับที่พอใจ และ “สวัสดิการ และสิ่งจูงใจ” ที่ตอบโจทย์กับไลฟ์สไตล์การใช้ชีวิต จริงหรือไม่?

ปัจจุบันนี้เงินเดือนไม่ใช่ปัจจัยเดียวที่องค์กรจะสามารถใช้เพื่อดึงดูดพนักงาน หรือ Talent ให้มาร่วมงานกับเราได้อีกต่อไป เพราะคนรุ่นใหม่นั้นให้ความสำคัญกับชีวิตส่วนตัว และสุขภาพของตัวเองกันมากขึ้น เขาจึงเลือกมองหาองค์กรที่ให้เงินเดือนระดับที่พอใจ และ “สวัสดิการ และสิ่งจูงใจ” ที่ตอบโจทย์กับไลฟ์สไตล์การใช้ชีวิต

แล้วถามว่าสองสิ่งนี้ไม่ใช่สิ่งเดียวกันหรอ?

คำตอบคือไม่ใช่ค่ะ แม้จะคล้ายกันค่อนข้างมากแต่ก็ยังมีความแตกต่างอย่างมากในด้านลักษณะ และวัตถุประสงค์

สวัสดิการพนักงาน

🌟เป็นความต้องการของพนักงานที่ทุกองค์กรจำเป็นต้องมี: บางบริษัทสวัสดิการถือเป็นสิ่งหนึ่งที่ครอบคลุมองค์ประกอบพื้นฐานของค่าตอบแทนพนักงาน

🌟ข้อกำหนดทางกฎหมาย: ในหลายประเทศ สวัสดิการบางอย่างถูกกำหนดโดยกฎหมาย เช่น การจ่ายเงินประกันสังคม ประกันการว่างงาน และการชดเชยแรงงาน

🌟เป็นมาตรฐานในบริษัทต่างๆ: แม้จะมีความแตกต่างในรายละเอียด แต่สวัสดิการเช่นการประกันสุขภาพและแผนการเกษียณอายุก็พบได้ทั่วไปในหลายองค์กรและอุตสาหกรรม

🌟ผลกระทบในระยะยาว: สวัสดิการมักถูกออกแบบมาเพื่อให้การสนับสนุนและความปลอดภัยในระยะยาวแก่พนักงานและครอบครัวของพนักงาน

สิ่งจูงใจพนักงาน

🩷สิ่งจูงใจที่ไม่จำเป็นต้องมีทุกองค์กร: มีเป้าหมายเพื่อทำให้สถานที่ทำงานน่าอยู่ขึ้นหรือตอบสนองไลฟ์สไตล์ส่วนตัวของพนักงาน เช่น อาหารฟรี สมาชิกยิม และระเบียบการแต่งกายที่สบาย ๆ

🩷ไม่บังคับเป็นข้อกำหนดตามกฎหมาย: สิ่งจูงใจโดยทั่วไปไม่ได้กำหนดโดยกฎหมายและขึ้นอยู่กับดุลพินิจของนายจ้างเพื่อปรับปรุงวัฒนธรรมของบริษัทและความพึงพอใจของพนักงาน

🩷ข้อได้เปรียบในการแข่งขันเพื่อดึงดูดและรักษาพนักงาน: สิ่งจูงใจสามารถแตกต่างกันไปอย่างมากระหว่างบริษัทและมักใช้เป็นข้อได้เปรียบในการแข่งขันเพื่อดึงดูดและรักษาพนักงานที่ต้องการ สิ่งจูงใจที่เสนอสามารถสะท้อนวัฒนธรรมและลำดับความสำคัญของบริษัทได้

🩷เพิ่มประสบการณ์การทำงาน และความพึงพอใจในการทำงาน: สิ่งจูงใจมักให้ผลประโยชน์ในทันทีและสม่ำเสมอ ซึ่งช่วยเพิ่มประสบการณ์การทำงานและความพึงพอใจในการทำงาน

เราจะเห็นได้สองสิ่งนี้มีความคล้ายกัน แต่ก็แตกต่างกันอย่างเห็นได้ชัด แต่ถึงแม้จะต่างกัน แต่ความจำเป็นนั้นต้องบอกเลยว่าทั้งสองอย่างนี้มีความจำเป็นไม่น้อยไปกว่ากันเลย เรียกได้ว่าเป็นสองสิ่งที่สนับสนุนซึ่งกันและกันในการสร้างองค์กร และบรรยากาศการทำงานที่น่าอยู่และวัฒนธรรมที่ยั่งยืน

แล้วองค์กรของท่านมีสวัสดิการ และสิ่งจูงใจอะไรที่น่าสนใจบ้าง คอมเม้นท์แชร์กันได้ที่ใต้โพสต์นี้เลยค่ะ 👇🏻

แบ่งปันเพื่อนๆ หรือ แชร์เก็บไว้ดูเอง

Leave a Reply