Shopping Cart

No products in the cart.

บอกลา Training แบบเดิมๆ ก้าวสู่อนาคต ด้วยเทคนิคDMII

แบ่งปันเพื่อนๆ หรือ แชร์เก็บไว้ดูเอง

เมื่อผ่านยุคโควิด-19 มาแล้ว เราจะเห็นได้เลยว่าการทำงาน การเรียนรู้ไม่ได้จำกัดอยู่ในห้องอบรมหรือออฟฟิศอีกต่อไป การเรียนรู้การทำงานจากนอกสถานที่ จากที่บ้านถือเป็นเรื่องปกติในสังคม หลายๆ องค์กรจึงเริ่มนำการทำงานแบบ WFA เข้ามาใช้กันอย่างแพร่หลายมากขึ้น ฉะนั้นในการ Train พนักงานของเราก็ต้องปรับตัวและพัฒนาตามยุคตามสมัยด้วยเช่นกัน ซึ่งแองจี้จะมาพูดถึงแนวทางการ Training พนักงานยุคใหม่ที่เราเรียกกันว่า DMII ค่ะ

👉🏻 (D) Discover : ทุกคนเกิดมาพร้อมศักยภาพในตัวเอง การศึกษาคือ การดึงศักยภาพเหล่านั้นให้ออกมา

👉🏻 (M) Master : เมื่อเราเจอศักยภาพในตัวเองแล้ว ให้พัฒนาศักยภาพนั้นให้เชี่ยวชาญ

👉🏻 (I) Integrate : เมื่อเชี่ยวชาญในศัพยภาพนั้น ก็จงรู้จักบูรณาการศักยภาพนั้นให้ได้ประโยชน์สูงสุด

👉🏻 (I) Innovate : สุดท้ายคือ การต่อยอดศักยภาพนั้นให้นำไปสู่สิ่งใหม่ๆ

ซึ่งองค์กรมีหน้าที่ที่จะต้องนำแนวทาง DMII นี้เข้ามาผสานในการ Training พนักงาน ใช้การสังเกตการตัวตน วิธีการทำงาน และผลงานของพวกเขาเพื่อหาว่าพนักงานคนนี้ของเรานั้นมีโอกาสที่พัฒนาในด้านใด และช่วยพวกเขาพัฒนาศักยภาพเหล่านั้นด้วยวิธีที่พวกเขาเรียนรู้ได้ดีที่สุด

พนักงานบางคนอาจเรียนรู้ได้เร็วเมื่อมีคนสอนในห้องเรียน มีคนเรียนร่วมกันเยอะๆ แต่บางคนจะมีสมาธิและเรียนรู้ได้เร็วกว่าเมื่อเรียนคนเดียว เราก็ต้องจัดสรรการ Training ให้เหมาะสมกับพวกเขา เสนอทางเลือกเช่นการเรียนแบบคอร์สออนไลน์ หรือบางคนเป็นการเข้าร่วมสัมมนา แต่อย่าลืมว่าทุกการ Training เราต้องมีตัวชี้วัด และเป้าหมายให้กับพวกเขา เพื่อให้พนักงานรู้ว่าเขาเรียนไปเพื่ออะไร และจะนำสิ่งที่เรียนมาไปใช้กับองค์กร การทำงานของตัวเองได้อย่างไรบ้างนั่นเองค่ะ

แบ่งปันเพื่อนๆ หรือ แชร์เก็บไว้ดูเอง

Leave a Reply