Shopping Cart

No products in the cart.

#HRชวนคุย วัฒนธรรมองค์กรของคุณเป็นแบบไหน?

แบ่งปันเพื่อนๆ หรือ แชร์เก็บไว้ดูเอง

ประเทศไทยเป็นหนึ่งในประเทศที่เปิดรับความหลากหลายเป็นลำดับต้นๆ ของเอเชีย จึงไม่ใช่เรื่องแปลกหากเทคนิคการบริหาร หรือวัฒนธรรมองค์กรจะมีแตกแยกไปหลากหลายแขนง แต่ถ้าเอาประเภทที่เป็นที่ยอมรับในวงการ HR จะมี 4 ประเภทหลักๆ ดังนี้ค่ะ

💡วัฒนธรรมแบบครอบครัว
วัฒนธรรมรูปแบบนี้จะเน้นไปที่ความร่วมมือระหว่างทีม และความเป็นธรรมเสมอภาค เปรียบเสมือนครอบครัวพี่น้องนั่นเองค่ะ

💡วัฒนธรรมแบบความคิดสร้างสรรค์
วัฒนธรรมแบบคิดสร้างสรรค์จะเน้นไปที่การกล้าริเริ่ม กล้าเสี่ยง กล้าลอง และอิสระในการทำงานเพื่อตอบสนองวัตถุประสงค์ขององค์กรค่ะ

💡วัฒนธรรมแบบการตลาด
วัฒนธรรมรูปแบบนี้จะมุ่งเน้นไปที่ผลลัพธ์ ที่กำไรเป็นหลักค่ะ ทุกคนในองค์กรต่างมีหน้าที่เพื่อตอบสนองวัตถุประสงค์ที่องค์กรตั้งไว้

💡วัฒนธรรมแบบควบคุม
วัฒนธรรมตัวสุดท้ายถึงแม้จะชื่อว่า “ควบคุม” แต่ไม่ได้ไปในทางไม่ดีเสมอไป เพราะวัฒนธรรมจะควบคุมโครงสร้างให้สามารถทำงานให้เป็นระเบียบ และอยู่ในกรอบวัตถุประสงค์ขององค์กร ถ้ายกตัวอย่างแบบเห็นภาพก็ หน่วยราชการ นั่นเองค่ะ

รู้จักวัฒนธรรมองค์กรทั้ง 4 ประเภทกันไปแล้ว เรามาลองทำแบบทดสอบกันดูไหมคะ ว่าองค์กรของท่านนั้นจัดว่ามีวัฒนธรรมองค์กรแบบใด?

ลองทำกันที่รูปด้านล่างเลยค่ะ 👇🏻

แบ่งปันเพื่อนๆ หรือ แชร์เก็บไว้ดูเอง

Leave a Reply