Shopping Cart

No products in the cart.

ถึงเวลา HR รับบทนักสืบ ภารกิจหาตัวสุดยอด A Player ในองค์กรที่หลบซ่อนอยู่ในองค์กรของเรา

แบ่งปันเพื่อนๆ หรือ แชร์เก็บไว้ดูเอง

ยังจำกันได้ไหมคะว่า 3 คุณสมบัติสั้นๆ ง่ายๆ ที่บอกว่าพนักงานคนไหนเป็น A Player คืออะไร?

3 คุณสมบัตินั้นคือ “คนที่ทำถึง ทำเกิน และมีจิตอาสา” นั่นเองค่ะ ซึ่งเป็นหน้าที่ของ HR ที่ต้องใช้การวิเคราะห์และสังเกตพฤติกรรมของพนักงานในองค์กรให้ละเอียดเพื่อเฟ้นหาว่าพนักงานคนใด คือ A Player ตัวจริงในองค์กรเรา มากันค่ะว่าหาได้ยังไงบ้าง

1. กำหนดเกณฑ์ที่ชัดเจน
🔍กำหนดคุณสมบัติและพฤติกรรมที่เราต้องการใน A Player เช่น การทำงานที่มีประสิทธิภาพสูง มีความคิดสร้างสรรค์ สามารถแก้ปัญหาได้ดี และมีจิตอาสา
🔍กำหนดเป้าหมายที่ชัดเจนสำหรับ A Player เช่น การบรรลุเป้าหมายการทำงาน การสร้างผลลัพธ์ที่ดีให้กับทีมและองค์กร

2. การสังเกตและการประเมินผลงาน
🔍สังเกตการทำงานของพนักงานในสถานการณ์ต่าง ๆ ว่าใครมีความสามารถในการทำงานได้เกินเป้าหมายและมีทัศนคติที่ดี
🔍ใช้การประเมินผลการทำงานทั้งจากเจ้านาย เพื่อนร่วมงาน และตัวพนักงานเอง เพื่อให้ได้มุมมองที่หลากหลาย

3. การรับฟีดแบ็กจากทีม
🔍รับฟังความคิดเห็นจากเพื่อนร่วมงานและทีมงานเกี่ยวกับพนักงานที่มีคุณสมบัติและพฤติกรรมที่องค์กรต้องการ
🔍สอบถามความคิดเห็นจากหัวหน้างานหรือผู้จัดการเกี่ยวกับพนักงานที่มีผลงานดีและมีจิตอาสา

4. การใช้เครื่องมือวิเคราะห์
🔍ใช้เครื่องมือการวิเคราะห์ผลงานและการประเมินคุณภาพการทำงาน เช่น แบบสอบถาม การสัมภาษณ์ หรือการใช้ซอฟต์แวร์การประเมินพนักงาน
🔍ใช้เครื่องมือการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อระบุพนักงานที่มีประสิทธิภาพสูงและมีความตั้งใจในการทำงาน

5. สร้างวัฒนธรรมการทำงานที่ส่งเสริม A Player
🔍สร้างสภาพแวดล้อมการทำงานที่เปิดโอกาสให้พนักงานได้แสดงศักยภาพและความคิดสร้างสรรค์
🔍สนับสนุนและส่งเสริมให้พนักงานมีโอกาสพัฒนาทักษะและความสามารถ รวมถึงการมีส่วนร่วมในกิจกรรมจิตอาสา

6. การส่งเสริมและพัฒนาผู้นำ
🔍ฝึกอบรมและพัฒนาทักษะการเป็นผู้นำให้กับพนักงานที่มีศักยภาพสูง เพื่อให้พวกเขามีโอกาสในการพัฒนาตนเองและส่งเสริมผู้อื่นในทีม

การหาตัวสุดยอด A Player อาจใช้เวลาพอสมควร เพราะต้องอาศัยการสังเกตและการประเมินอย่างละเอียดจะช่วยให้องค์กรของเราสามารถเฟ้นหา A Player ได้อย่างแม่นยำและมีประสิทธิภาพค่ะ

เพชรน้ำดีอาจอยู่ไม่ไกล เพียงแต่เรายังไม่ค้นพบเท่านั้น
จงใช้ความใส่ใจ รับรอง A Player โผล่ออกมาอย่างแน่นอนค่ะ

แบ่งปันเพื่อนๆ หรือ แชร์เก็บไว้ดูเอง

Leave a Reply