• All
  • ความรู้เกี่ยวกับ HR

ความรู้เกี่ยวกับ HR

เบี้ยเลี้ยง ค่าน้ำมัน ค่าโทรศัพท์ ค่าเดินทาง หรือค่าบริการ ลูกค้าที่ทางองค์กรจ่ายให้นับเป็น ‘ค่าจ้าง’ หรือไม่?

หลายครั้งพนักงานเกิดการเข้าใจผิดว่า เบี้ยเลี้ยง ค่าน้ำม […]

เบี้ยเลี้ยง ค่าน้ำมัน ค่าโทรศัพท์ ค่าเดินทาง หรือค่าบริการ ลูกค้าที่ทางองค์กรจ่ายให้นับเป็น ‘ค่าจ้าง’ หรือไม่? อ่านบทความนี้ »

ลองใช้กันหรือยัง ChatGPT-4o AI ออกใหม่จาก Openchat ที่จะพลิกโฉมวงการ AI

แองจี้เชื่อว่าหลายท่านเคยใช้ AI อย่าง ChatGPT3.5/4.0 หร

ลองใช้กันหรือยัง ChatGPT-4o AI ออกใหม่จาก Openchat ที่จะพลิกโฉมวงการ AI อ่านบทความนี้ »

5 เทคนิคสร้าง Team Building ที่ไม่ว่าพนักงาน Gen ไหนก็ร้องว้าว

Team Building เป็นหนึ่งกิจกรรมที่ทุกองค์กรต่างให้ความสำ

5 เทคนิคสร้าง Team Building ที่ไม่ว่าพนักงาน Gen ไหนก็ร้องว้าว อ่านบทความนี้ »

60% ขององค์กรระดับโลกเริ่มใช้ AI แล้ว ถึงเวลาที่องค์กรไทยจะเริ่มได้บ้างหรือยัง?

เมื่อพูดถึงความแตกต่างระหว่างองค์กรระดับโลก และองค์กรใน

60% ขององค์กรระดับโลกเริ่มใช้ AI แล้ว ถึงเวลาที่องค์กรไทยจะเริ่มได้บ้างหรือยัง? อ่านบทความนี้ »

พลาดไม่ได้! 9 เทคนิคติด TURBO พนักงานรุ่นใหม่ให้งานออกมาปัง 300% Up

หากมีการสำรวจอายุพนักงานภายในองค์กร เราจะเห็นได้ว่าองค์

พลาดไม่ได้! 9 เทคนิคติด TURBO พนักงานรุ่นใหม่ให้งานออกมาปัง 300% Up อ่านบทความนี้ »

รู้หรือไม่? อัตรา Turn Over ต่ำ อาจส่งผลเสียต่อองค์กรมากกว่าที่คุณคิด

หลายคนมีความเชื่อว่ายิ่งอัตรา Turnover ต่ำ ยิ่งแปลว่าอง

รู้หรือไม่? อัตรา Turn Over ต่ำ อาจส่งผลเสียต่อองค์กรมากกว่าที่คุณคิด อ่านบทความนี้ »

ห้ามมองข้าม! 8 Checklist เมื่อต้องรับพนักงานใหม่

ในฐานะ HR พวกเราคงต้องยอมรับว่า “พนักงานใหม่ก็เปรียบเสม

ห้ามมองข้าม! 8 Checklist เมื่อต้องรับพนักงานใหม่ อ่านบทความนี้ »

Shopping Cart