Shopping Cart

No products in the cart.

พลาดไม่ได้! 9 ทักษะที่ Super Talent 2024 ควรมี

แบ่งปันเพื่อนๆ หรือ แชร์เก็บไว้ดูเอง

เมื่อเราพูดถึงการเติบโต และปรับตัวในโลกธุรกิจที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ไม่ว่าเทคโนโลยี และแนวคิดใหม่ๆ กำลังเปลี่ยนแปลงวิธีการทำงานของเราอยู่ทุกวัน ฉะนั้นการมี Talent ในองค์กรเพื่อเตรียมรับมือกับการเปลี่ยนแปลงของธุรกิจจึงเป็นสิ่งสำคัญ

แต่ใครว่า Talent คือกำลังหลักที่ดีที่สุดขององค์กร?

เหนือฟ้ายังมีฟ้า เหนือ Talent ก็ยังมี Super Talent ค่ะ ซึ่ง Super Talent ในปี 2024 นี้ นอกจากทักษะเชิงวิชาการแล้ว ยังต้องมีทักษะอื่นๆ ที่สำคัญไม่แพ้กันด้วย วันนี้แองจี้ได้รวบรวมมาให้ทุกท่านเตรียม Checklist ✅ เหล่า Talent ในองค์กรว่ามีใคร มีแววเป็น Super Talent กันบ้างทั้งหมด 9 ทักษะค่ะ

1️⃣ Educate Continuously หรือการศึกษาอย่างต่อเนื่อง

การเรียนรู้เป็นสิ่งที่ไม่มีที่สิ้นสุด พนักงานของเราต้องพร้อมเรียนรู้อยู่เสมอ เพื่อปรับตัวกับการเปลี่ยนแปลงในองค์กรและโลกธุรกิจที่เปลี่ยนไปอย่างรวดเร็ว

2️⃣ Embrace Change หรือการยอมรับการเปลี่ยนแปลง

ไม่เพียงแต่ต้องการปรับตัวกับการเปลี่ยนแปลง แต่พนักงานของเรายังต้องยอมรับ และใช้ประโยชน์จากการเปลี่ยนแปลงเหล่านั้นเพื่อเติบโตไปอีกขั้นค่ะ

3️⃣ Empathize หรือการเห็นอกเห็นใจในเพื่อนร่วมงาน และเข้าใจสถานการณ์ที่เกิดขึ้น

พนักงานที่ดีจะต้องเข้าใจ และรับฟังความรู้สึกของเพื่อนร่วมงาน เพื่อสร้างความสัมพันธ์ และทีมที่มีประสิทธิภาพที่สุด

4️⃣ Employ AI หรือการใช้ประโยชน์จาก AI

องค์กรไหนไม่ใช้ AI นี่เรียกว่าตกยุค แถมอยู่ในกลุ่มสุ่มเสี่ยงที่จะตามไม่ทันการเปลี่ยนแปลง เพราะทุกวันนี้อย่างน้อยต้องมีการนำเทคโนโลยี AI เข้ามาช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานในด้านใดด้านหนึ่งอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ ฉะนั้นพนักงานที่ใช้เป็น และเชี่ยวชาญ คือมือดีที่ใครต่างก็อยากร่วมงานค่ะ

5️⃣ Empower & Develop หรือการทำให้เกิดกำลังใจและพัฒนาความสามารถพนักงาน

การที่มีพนักงานด้วยกันคอยส่งเสริม และพัฒนาความสามารถของทีมอยู่เสมอ จะทำให้พวกเขามีความมั่นใจในการทำงานมากยิ่งขึ้น รวมถึงผลงานก็จะออกมามีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นเช่นกันค่ะ

6️⃣ Energize หรือการทำงานด้วยความกระตือรือร้น

พนักงานที่ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ส่วนใหญ่นั้นจะทำงานด้วยความกระตือรือร้น และพลังงานเต็มรูปแบบเพื่อสร้างผลลัพธ์ที่ดีที่สุดเพื่อสร้างความภูมิใจให้กับตัวเอง และองค์กรค่ะ

7️⃣ Enhance Strategy หรือการเพิ่มความก้าวหน้าในกลยุทธ์

การพัฒนากลยุทธ์ที่ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงและท้าทายใหม่ๆ ในวงการธุรกิจเป็นสิ่งสำคัญที่ทุกองค์กรต้องให้ความสนใจ เพื่อเตรียมพร้อมต่อสู้ทุกความเปลี่ยนแปลงที่จะเข้ามาค่ะ

8️⃣ Engage หรือการสร้างความสนใจ และความมุ่งมั่น

พนักงานที่สร้างสมาธิ และความสนใจในการทำงานอย่างสม่ำเสมอ จะสร้างความมุ่งมั่นในการบรรลุผลลัพธ์ที่มากขึ้น

9️⃣ ESG Mind หรือการมีความรับผิดชอบทางสังคมตามแนวคิด ESG

องค์กรยุคใหม่ต้องการใส่ใจถึงแนวคิด ESG ในการดำเนินกิจการ จึงเป็นเรื่องสำคัญที่เราต้องมีพนักงานที่ให้ความสำคัญกับแนวคิด ESG ด้วยเช่นกัน เพื่อสร้างความยั่งยืน และความเชื่อถือในองค์กรต่อสังคม

การพัฒนาทักษะเหล่านี้ไม่เพียงแต่ทำให้พนักงานของเราเป็น Super Talent ในปี 2024 เท่านั้น แต่ยังเป็นก้าวสำคัญในการเตรียมความพร้อมสำหรับอนาคตที่ท้าทาย และทันสมัยในวงการธุรกิจ และองค์กรในยุคแห่งการเปลี่ยนแปลงอีกเช่นกันค่ะ

แบ่งปันเพื่อนๆ หรือ แชร์เก็บไว้ดูเอง

Leave a Reply