Shopping Cart

No products in the cart.

ภารกิจคว้า Talent เข้าร่วมองค์กรด้วย สวัสดิการพนักงานที่ยากจะปฏิเสธ

แบ่งปันเพื่อนๆ หรือ แชร์เก็บไว้ดูเอง

ทุกองค์กรอยากได้ ‘คนเก่ง’

คนเก่งจึงเป็น ‘ผู้เลือก’ และองค์กรเป็น ‘ผู้ถูกเลือก‘

องค์กรใหญ่ องค์กรดัง หรือองค์กรที่ให้ค่าตอบแทนสูงอาจเป็นตัวเลือกลำดับต้นๆ ในตลาดแรงงานก็จริง แต่ในตลาด Talent พวกเขามองไปไกลกว่าแค่ชื่อเสียงองค์กร หรือค่าตอบแทนที่จะได้ พวกเขามองถึง ”สวัสดิการ“ ที่เขาควรจะได้ และ””สวัสดิการ“เข้ากับไลฟ์สไตล์การใช้ชีวิตมากขึ้นค่ะ

แล้วถามว่า…สวัสดิการพนักงานคืออะไร?

สวัสดิการพนักงานคือ รูปแบบการชดเชยเพิ่มเติมที่มอบให้กับพนักงานนอกเหนือจากเงินเดือนประจำ สวัสดิการเหล่านี้สามารถเพิ่มมูลค่าค่าตอบแทนของพนักงานและมีบทบาทสำคัญในการสรรหา การรักษาพนักงาน และแม้กระทั่งประสิทธิภาพในการทำงานนั่นเองค่ะ

ตัวอย่างของสวัสดิการพนักงานที่พบได้บ่อย

🌟ประกันสุขภาพ

ครอบคลุมค่าใช้จ่ายทางการแพทย์ของพนักงานและบางครั้งครอบครัวของพวกเขา รวมถึงการประกันทันตกรรมและสายตา

🌟แผนการเกษียณอายุ

การบริจาคเงินโดยนายจ้างไปยังกองทุนเกษียณอายุ

🌟วันหยุดที่ได้รับค่าจ้าง

รวมถึงวันลาพักร้อน วันลาป่วย และวันหยุดส่วนตัวที่พนักงานสามารถใช้ในการหยุดงานในขณะที่ยังได้รับค่าจ้าง

🌟ประกันชีวิตและประกันทุพพลภาพ

ให้การคุ้มครองทางการเงินแก่พนักงานในกรณีที่เกิดการบาดเจ็บสาหัส เจ็บป่วย หรือเสียชีวิต

🌟โปรแกรมช่วยเหลือพนักงาน (EAPS)

ให้ทรัพยากรและการสนับสนุนสำหรับปัญหาส่วนตัว รวมถึงการให้คำปรึกษาและการแทรกแซงในภาวะวิกฤต

ทำไมสวัสดิการพนักงานจึงมีความสำคัญ?

ค่าใช้จ่ายของสวัสดิการพนักงานนั้นไม่ใช่เรื่องเล็กน้อย ถ้าคิดจริงๆ แล้วจะเฉลี่ย 30% ของค่าตอบแทนทั้งหมด และสามารถมีบทบาทสำคัญในการดึงดูดและรักษาพนักงาน อีกทั้งยังช่วยสร้างวัฒนธรรมองค์กรและสามารถใช้เพื่อดูแลสุขภาพของพนักงานและเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานได้อีกเช่นกัน

แต่นอกเหนือจากนั้นบางสวัสดิการเป็นข้อกำหนดทางกฎหมายที่ทุกองค์กรต้องมีเมื่อเข้าเงื่อนไขที่กำหนดในพรบ.คุ้มครองแรงงานอีกด้วยค่ะ

แบ่งปันเพื่อนๆ หรือ แชร์เก็บไว้ดูเอง

Leave a Reply