Shopping Cart

No products in the cart.

รู้หรือไม่? อัตรา Turn Over ต่ำ อาจส่งผลเสียต่อองค์กรมากกว่าที่คุณคิด

แบ่งปันเพื่อนๆ หรือ แชร์เก็บไว้ดูเอง

หลายคนมีความเชื่อว่ายิ่งอัตรา Turnover ต่ำ ยิ่งแปลว่าองค์กรนั้นประสบความสำเร็จในด้านการบริหารบุคลากร แต่ในความเป็นจริงของโลกธุรกิจ ไม่ว่าจะอัตราจะต่ำ หรือสูงไปก็ไม่เป็นผลดีทั้งสิ้น เราควรบาลานซ์อัตรา Turnover ให้อยู่ในเกณฑ์ที่เหมาะสม ไม่ต่ำหรือสูงเกินไปเพื่อป้องกันการเสียโอกาสขององค์กร

วันนี้แองจี้จะมาบอกถึง 3 ความเสี่ยงถ้าองค์กรของเรามีอัตรา Turnover ที่ต่ำไปค่ะ

1️⃣ ขาดแรงจูงใจ

พนักงานที่รู้ว่าตำแหน่งงานของเขามั่นคง และไม่มีความเสี่ยงที่จะถูกเลิกจ้างอาจทำให้เขามีแรงจูงใจในการพัฒนาตัวเองที่น้อยลง ทำให้ผลงานไม่มีการพัฒนา ซึ่งกรณีนี้อาจทำให้องค์กรสูญเสียโอกาสในการค้นพบความสามารถที่แม้จริงในตัวพนักงานแต่ละคน รวมถึงการค้นหา Talent เพื่อร่วมทีมอีกด้วย

2️⃣ ขาดความหลากหลาย

การที่องค์กรไม่มีการเปลี่ยนผ่านของพนักงานใหม่ๆ หรือคนรุ่นใหม่เข้ามาทำงานในองค์กรจะทำให้องค์กรขาดความหลากหลายในแง่ของมุมมอง และทักษะ ซึ่งอาจส่งผลให้บริษัทไม่สามารถเตรียมความพร้อมในการรับมือ เมื่อต้องเผชิญกับความเปลี่ยนแปลงในสภาพแวดล้อมภายนอก

3️⃣ ชนชั้นระหว่างพนักงาน

การมีอัตรา Turnover ที่ต่ำอาจต้นเหตุในการสร้างระบบชนชั้นระหว่างพนักงาน ซึ่งอาจทำให้พนักงานที่เข้ามาใหม่ไม่สามารถทำงานร่วมกันกับพนักงานเก่าที่อยู่ร่วมกันมานานได้ และสูญเสียพนักงานรุ่นใหม่ไปในที่สุด อีกทั้งยังเสี่ยงต่อความไม่พึงพอใจและความขัดแย้งในองค์กรอีกด้วย

การที่องค์กรมีอัตราการ Turnover ที่สมดุลจะสามารถช่วยให้องค์กรเติบโต และพัฒนาอย่างต่อเนื่องได้อย่างเหมาะสม ซึ่งวิธีง่ายๆ ที่องค์กรควรปฏิบัติคือการให้ความสำคัญกับการสร้างสภาพแวดล้อมที่เป็นกลาง และเสริมสร้างพนักงานให้มีความพึงพอใจ และมีความสุขในการทำงานจึงเป็นสิ่งสำคัญที่ HR และองค์กรควรให้ความสำคัญอยู่เสมอ

หากเราสามารถสร้างสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมและสร้างแรงจูงใจให้แก่พนักงานได้ เราจะสามารถป้องกันความเสี่ยง และสร้างเส้นทางสู่ความสำเร็จให้กับองค์กรได้อย่างยั่งยืนและระยะยาวได้อย่างมั่นคงมากยิ่งขึ้นค่ะ

แบ่งปันเพื่อนๆ หรือ แชร์เก็บไว้ดูเอง

Leave a Reply