Shopping Cart

No products in the cart.

SME, Start UP มีพนักงานไม่ถึง 100 คน จัดระบบพนักงานอย่างไรดีให้มีประสิทธิภาพที่สุด

แบ่งปันเพื่อนๆ หรือ แชร์เก็บไว้ดูเอง

องค์กรขนาดเล็ก… มีพนักงานไม่ถึง 100 คน ใครว่าทำระบบบริหารพนักงานไม่ได้!?

อยากเป็นองค์กรไซส์เล็ก แต่เล็กแบบ ‘พริกขี้หนู’ ห้ามพลาด‼

ปกติทฤษฎีทาง HR จะมีตัวเลข Magic Number ของสัดส่วนพนักงานต่อ HR ที่ 1:100 สำหรับองค์กรขนาดใหญ่ หรือองค์กรที่มีระบบแล้ว แต่ถ้าพิจารณาในองค์กรขนาดเล็กหรือ SME, Start Up ที่ยังไม่เคยตั้งระบบพื้นฐานงาน HR ตัวเลข 1:100 ไม่ใช่ตัวเลขที่ใช่สำหรับพวกเขาค่ะ

แล้วควรทำอย่างไรดี?

อย่างแรกแองจี้แนะนำให้หาที่ปรึกษา หรือหาคนมาช่วยวางระบบ HR ก่อนค่ะ ซึ่งสำหรับองค์กรขนาดเล็กเราไม่จำเป็นต้องจ้างเป็นพนักงานประจำ แต่เราสามารถจ้างเป็นงานโปรเจ็คให้เขามาสอนคนของเราก็เพียงพอค่ะ

อย่างที่สอง… พิจารณาจากปริมาณงาน ในช่วงแรกองค์กรอาจไม่จำเป็นต้องจ้างพนักงาน แต่ฝากงาน HR ไว้กับทีมบัญชีก่อนได้ค่ะ เพราะช่วงแรกๆ งานที่เกี่ยวข้องจะเป็นเพียง การจ่ายเงินเดือน การนำส่งประกันสังคม หรือการหักภาษี แต่หากองค์กรเริ่มมีการ Recruit หรือ Training ให้ใช้วิธีการจ้าง Outsource เป็นครั้งคราวไปค่ะ

แต่…แต่…แต่!! หากปริมาณงานของ HR เริ่มเยอะขึ้น มีความซับซ้อนหรือรายละเอียดที่มากขึ้น อาจถึงเวลาที่เราต้องจ้าง HR Office ที่มีประสบการณ์สัก 3 ปี มาช่วยจัดการงาน Operation งานแอดมิน และงานจัดซื้อเพื่อขับเคลื่อนองค์กรค่ะ ส่วนงานเฉพาะทาง หรือโปรเจ็คต่างๆ ที่ต้องใช้ความชำนาญเฉพาะทางเราอาจจ้างที่ปรึกษามาช่วยเป็นครั้งคราวเช่นเดิมค่ะ ซึ่งวิธีนี้จะช่วยประหยัดต้นทุนให้แก่องค์กรได้มากเลยทีเดียว

สุดท้ายนี้แองจี้ขอฝากว่า… ถ้าเราวางระบบการบริหารพนักงานที่แข็งแกร่งตั้งแต่ต้น มันจะเป็นรากฐานที่ดีให้กับองค์กรในการเติบโต และขยายธุรกิจในอนาคตค่ะ

แบ่งปันเพื่อนๆ หรือ แชร์เก็บไว้ดูเอง

Leave a Reply